CV for Lars Poverud

Jeg er for tiden på jakt etter høvelig arbeid, og legger nedenfor min CV. Den kan kanskje fungere for dere som vil ha meg som kursholder og/eller forteller/Gatepoet også?

Fødselsdato: 26.06.1959
Adresse: Casparis gt. 4/103
0174 Oslo
Telefon: 22 11 46 58/97 07 69 44
E-post: lpoverud@online.no
Hjemmeside:

Kvalifikasjoner

• Svært god relasjons- og nettverksbygger

God til å skape «trygge rom» for utvikling og samtale
• Ledererfaring fra yrkesliv og som tillitsvalgt
• Dyktig pedagog
• Idérik
• Løsningsorientert
• Kreativ
• Velutviklet humoristisk sans

Arbeidserfaring

2005- Brukerkonsulent, Tøyen Behandlings- og rehabiliteringssenter: Prosjektarbeid og – ledelse, brukermedvirkning, arrangør av seminarer, kartlegging av nettverk og samtaler med brukere.
1999- Freelancejobber for
Rådet for psykisk helse: Dikt til film, innslag på flere arrangementer, representant i to utvalg; Ekspertgruppe brukerkompetanse og utvalg for å lage gode møteplasser innen psykiatrien.
Dinamo PR: Skrevet og framført dikt til bruk i lansering av Narvik som turist- og vekstkommune mm (Prosjektets navn: Narvikgården).
Inferno reklamebyrå: Skrevet og framført dikt til events, kick offs, og selskapelige anledninger.
Big Fish reklamebyrå: Som Inferno.
McCann reklamebyrå: Lunsjpoet og frokostforteller innad i byrået.
ANSA: Kurs i muntlig formidling og – fortelling.
Veksthuset: Kurs i muntlig fortelling og drama- og teaterteknikker.
Kristiania Club og Tea Lounge: Diktskriving og framføring.
1998-99 Vor Frue Hospital: Sykepleier; grensesetting i forhold til utagerende og psykotiske pasienter, konflikthåndtering og kommunikasjon med pasienter og pårørende, veiledning og undervisning. Mye krisehåndtering både av pasienter og pårørende.
1990-98 Veksthuset: Miljøterapeut, HIV-konsulent, fagsjef; kommunikasjon, ledelse og administrasjon, konflikthåndtering, veiledning og motivering av både personale, pårørende og beboere, gruppeledelse og undervisning, krisehåndtering. Ledelse og planlegging av store arrangementer.
1984-89 Økern alders og – sykehjem: Sykepleier og ass. avd. sykepleier. Kommunikasjon, ledelse og administrasjon, allsidig sykepleie, krisehåndtering, administrasjon og ledelse, veiledning og undervisning.

Utdanning

2003 Teater i undervisningen, Høgskolen i Oslo
2003 Fortellerkunst Høgskolen i Oslo
2002 Dramaturgi Høgskolen i Oslo
2001-2002 Drama- og teaterkommunikasjon Høgskolen i Oslo
1990 Examen Philosophicum Universitetet i Oslo
1981-84 Statens sykepleierhøgskole
1980-81 Romerike folkehøgskole, Musikk og teater med hovedvekt på teater.
1975-79 Naturfaglinje Asker videregående skole

Kurs

1991-96 Psykodrama 600 timer med Ken Sprague ved Vivestadkollektivet i Vestfold; Gruppeledelse, veiledning, kreativitet, dybdebelysning av temaer.
1984- Diverse kurs i regi av Norsk Sykepleierforbund: Ledelse, kommunikasjon, undervisning, etikk, arbeidsmiljø.
1996-1998 Tillitsvalgtopplæring: Ledelse, forhandlingsteknikk, administrasjon, lovverk, kommunikasjon.

Annet

2006- Representant i utvalg for å skape gode møteplasser innen psykiatrien; Rådet for psykisk helse og Dinamo PR.
2005- Representant i Ekspertgruppe – brukerkompetanse i Rådet for psykisk helse.
2003- Leder for Norsk fortellerforum (http://norskfortellerforum.org).
1994.1997 Leder for styret i Paulikor: Kirkekor under Paulus kirke.
1982- Gatepoet på Karl Johan.
1985- Diverse jobber for NRK radio og fjernsyn bl. a. Ungdommens radioavis og XL, samt P4, Kanal 24 og lokalradioer som poet/huspoet.
1982-1984 Startet opp og drev Koordinerende organ i Landslaget for norske
sykepleierstudenter; en paraplyorganisasjon for alle sykepleierstudenter i Oslo og Akershus.
1980-1999 Har vært tillitsvalgt mesteparten av mitt voksne liv. Hovedsakelig for Norsk sykepleieforbund.

| admin | Til toppen av siden