Innkalling til årsmøte i NoFF

Dato: torsdag 16. februar 2017
Klokkeslett: Annonseres senere
Sted: Annonseres senere

Foreløpig saksliste:

Sak 0110 Valg av møteleder, referent og to protokollundertegnere
Sak 0210 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
Sak 0310 Presentasjon og godkjenning av årsberetning
Sak 0410 Presentasjon og godkjenning av regnskap
Sak 0510 Orienteringssaker
Sak 0610 Forslag til vedtektsendringer
Sak 0710 Forslag til prioriteringer for det nye styret
Sak 0810 Valg

 

Hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet så ber vi deg sende disse til vår e-postadresse fortellerforum@gmail.com innen søndag 29. januar.

Share Button
| admin | Til toppen av siden